กังหันโซลาร์เซล_รุ่นมาตรฐาน

ZYMETEC SOLAR AERATOR 

กังหันเติมอากาศ แบบโซลาร์เซล

  • คือชุดเครื่องกังหันเติมอากาศ เป็นชุดสำเร็จรูปทีออกแบบมาและประยุกใช้ได้กับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีใช้อย่างล้นเหลือ. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มออกซิเจนในน้ำ. ZYMETEC ได้ปรับปรุงคุณภาพคุณภาพของกังหันจาก รุ่นมาตรฐานที่เรามีการผลิตอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน สามารถรองรับการใช้งานได้ตั้งแต่ขนาดเล็ก2ใบพัด จนถึง 10ใบพัด. เพื่อส่งเสริมการบำบัดน้ำกับลดการใช้กระแสไฟฟ้าหลักได้100% แต่ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถเชื่อมต่อไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่มีความต้องการ เนื่องจากว่า บางพื้นยังความต้องการบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง แม้ช่วงแสงน้อย. 

"ZYMETEC SOLAR AERATOR" 

  • จึงมีความต้องการใช้งานอย่างกว้างขวาง ตราบไดที่การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมยังเป้นเรื่องจำเป็น. "ZYMETEC"ยังคงจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทปรับปรุงคุณภาพน้ำ ออกมาแชรประสบการณ์กันอย่างต่อเนื่อง เพราะ เทคโนโลยี ไม่เคยหลับสำหรับนักพัฒนา.

จากผลงานที่ผ่านมา ZYMETEC ถือว่าประสบความสำเร็จ ทางด้านคุณภาพสินค้า เป็นที่น่าพอใจ 

องค์กรหรือหน่วยงาน ถ้าต้องการสเป็คเพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์การใช้งาน โปรดลงทะเบียนเป็นสมาชิก เพื่อทางบริษัทจะจัดส่งข้อมูลได้ถูกต้อง.ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในสินค้า ZYMETEC

Visitors: 54,990