,

สั่งซื้อเอนไซม์E100-ขนาด1000ซีซี

รหัส E100.2
ชื่อสินค้า Enzyme_BTE-1000 CC
บรรจุ: ขวดอลูมิเนี่ยม ทึบแสง ขนาด 100 ซีซี
รูปแบบ: น้ำ สีเหลืองอำพัน
ประโยชน์: ใช้กำจัดกลิ่น ย่อสลาย แป้ง ไขมัน น้ำตาล และ แก๊ส ในน้ำเสีย

 

การประยุกใช้เอนไซม์:

  1. บ่อบำบัดน้ำเสีย :เริ่มต้นที่อัตราการใช้ 1-10ppm(1 ซีซีเอนไซม์/1ล้านซีซีน้ำเสียหรือ1 1000ลิตร) กรณีระบบน้ำเสียกำลังเข้าสู่สภาวะล้มเหลว ต้องมีการใช้แบบทั่วถึง เช่น มีปริมาณน้ำเสียที่ 1000 ลบม. ถ้าใช้1ppm ก็คือใช้เอนไซม์ 1000 ซีซี เช่นเดียวกันในวันแรก หลังจากนั้น ก็เติมตาม ปริมาณการไหลเข้าของน้ำเสีย คำแนะนำ ถ้าใช้กับระบบเติมอากาศ จะช่วยให้ ปริมาณอากาศเพิ่มขึ้นสูงอย่างมากและรวดเร็วในสภาวะปกติที่ ph7และอุณหภูมิไม่เกิน 50 C.
฿9,800
จำนวน:
Visitors: 47,803