เอนไซม์_เทคโนโลยีชีวภาพบำบัดน้ำเสีย

 

เอนไซม์ บำบัดน้ำเสีย/Zymetec

รหัส:BTE-100

ส่วนประกอบ: สกัดจากธรรมชาติ100%

ขนาดบรรจุ:   100 ซีซี และ 1000 ซีซี

คำจำกัดความเฉพาะของ Zymetec Enzyme:คือเอนไซม์บริสุทธิ์ 

คำว่าบริสุทธิ คือ จะไม่พบสิ่งมีชีวิตเช่น จุลินทรีย์สายพันธุไดๆ เหตุผลเพื่อ ไม่ให้เกิดการก่อกวนการควบคุมของเสียจากระบบเดิม 

NON-TOXIC คือไม่เป็นพิษ คือ ในความบริสุทธิของเอนไซม์ จะไม่มีการเพิ่มเติมสารเคมีอันตรายไดๆ เพื่อให้สามารถใช้ร่วมกับระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตเช่น คนและสัตว์ ด้วยเหตุนี้จึงสามารถจัดเก็บได้นานถึง3ปี ในอุณหภูมิปกติ

ความเป็นมาของเอนไซม์:

เอนไซม์คือสารชีวภาพที่เกิดขึ้นพร้อมกับสิ่งมีชีวิตยุคแรกๆของโลก ยังคงดำรงหน้าทีในการรักษาสภาพแวดล้อมอยู่คู่กับสิ่งมีชีวิต เสมอมาไม่เปลี่ยนแปลง นักวิทยาสาตร์ในประเทศที่ก้าวหน้าทางวิทยาการด้านชีวะ ได้ค้นคว้าหาประโยชน์ของเอนไซม์เพื่อมาประยุกใช้กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว เพราะเอนไซม์คือธรรมชาติชนิดเดียวที่ไม่แปรเปลียนสายพันธ์ เพราะเอนไซม์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต.

คุณสมบัติเอนไซม์:    

คือตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ กระทำการย่อยสลาย-แยกย่อยสารประกอบ ในระดับโมเลกุล ทุกประเภท ย่อยสลายตัวเองไปตามธรรมชาติ

หลักการทำงานของเอนไซม์:

ทำการแยกพันธะโครงสร้างทางโมเลกุล ยกตัวอย่างเช่น สารประกอบหนึ่ง ที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาไดๆก็แล้วแต่ ทั้งทางบวกและทางลบ(ดีและไม่ดี)ก็ตามแต่ ย่อมมีการรวมตัวกันมากกว่า 1โมเลกุลเสมอ เมื่ออยู่ในหลักการนี้แล้วจึงทำให้เกิดรูปแบบต่างๆนาๆที่เราสัมผัสได้ ทั้งในรูปของแข็ง,ของเหลวและแก๊ส เช่นไขมัน,กลิ่นต่างๆ และ แก๊สไข่เน่า(S2H) เหล่านี้เป็นต้น.

  แม้แต่น้ำที่เราใช้อยู่ ก็คือการรวมตัวของสารประกอบถึง2อย่าง คือ Hและ O1 นั่นหมายความว่า ถ้าเราแยกน้ำออกจากกันได้ เราจะ"ได้ไฮโดรเจนและออกซิเจน"เพียวๆมาใช้เช่นนั้นหรือ? คำตอบคือ ใช่. 100% แต่การแยกโมเรกุลน้ำก็มีหลายวิธี ถ้าเข้าใจโครงสร้างทางเคมีเราก็จะหาคำตอบได้ง่ายขึ้น

การประยุกใช้เอนไซม์:

Enzyme"ZYMETEC"ทุกสูตร ถูกออกแบบมาเพื่อประยุคใช้ในการรักษาสภาพแวดล้อมโดยตรง ไม่ได้นำมาใช้เพื่อรักษาสุขภาพหรือผู้ป่วยแต่อย่างได .ZYMETEC ในด้านการแก้ปัญหากับทางสิ่งแวดล้อม จะสามารถระบุปริมาณที่ชัดเจนได เพื่อให้ได้ประโยชน์เชิงพานิชย์เป็นหลัก ว่าด้วยการ แก้ไขในระดับต้นทางของกลิ่น และของเสียส่วนเกินในน้ำ-ในวัตถุ เช่น ขยะมูลฝอย รวมถึงวัตถุต้นตอไดๆที่เป็นแหล่งแฝงตัวของเสียเหล่านั้น เมื่อเรามีความสามารถนำพาเอนไซม์เข้าถึงวัตถุนั้น ก็หมายถึงต้องจัดการได้หมด รวมถึงในอากาศด้วย
  อีกทางเลือกการใช้สำหรับงานบำบัดน้ำเสียที่มีความจำเป็นมากๆ คือ เพื่อลดค่า BOD,COD,FOG,TPH,และการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ ร่วมกับระบบเติมอากาศ ในมวลรวมของน้ำเสียที่มีส่วนผสมของเอนไซม์อยู่แล้ว เมื่อเกิดการเคลื่อนัวของมวลน้ำไม่ว่าจะมาจากการทำงานของเครื่องเติมอากาศ แบบไดๆก็แล้วแต่จะทำข้อต่อในโมเลกุลของน้ำหลุดออกอย่างง่ายดาย จึงสามารถเพิ่มค่าDOได้สูงสุดถึง 5เท่า(ในสภาวะปกติ) หมายความว่าเราจะได้ประสิทธิภาพเครื่องเติมออากาศนั้น สูงขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว จึงวัดค่าได้ทันที (ถ้าสัดส่วนการใช้เอนไซม์ในจุดนั้น พอเพียงต่อปริมาณของเสียที่มีอยู่)

ปริมาณการใช้

เอนไซม์ZYMETEC คือชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูง ผลิตด้วยกระบวนการทางวิทยาสาตร์ จึงมีข้อกำหนดปริมาณการใช้ไว้อย่างชัดเจน เช่น ใน 1ซีซี ของเอนไซม์ สามารถควบคุมน้ำเสียทั่วไป อย่างเช่นคูครอง,แหล่งน้ำสาธารณะได้ 1ล้าน ซีซี หรือเรียกง่ายๆว่า 1 ppm.เป็นอย่างต่ำ.ส่วนน้ำเสียประเภทอื่น ต้องปรับเพิ่มตามความเหมาะสมหรือความเข้มข้นของ ของเสียในน้ำ ทั้งนี้ก่อนการใช้งานจริง ในทางปฏิบัติควรมีการทดสอบประสิทธิภาพ-และหาปริมาณที่เหมาะสมก่อนการใช้งานจริงเพื่อการแก้ปัญหาที่ได้ผลจริงๆ ZYMETEC จึงแบ่งขนาดบรรจุออกเป็นสองขนาด ขนาดทดลอง 100 ซีซี และขนาดอุตสาหกรรม 1000 ซีซี.

  สรุปคือเอนไซม์สามารถใช้แก้ปัญหาของเสียได้แทบทุกประเภทไม่เพียงแต่แยกโมเรกุลของเสียเท่านั้น แถมยังเพิ่มอากาศด้วย จึงเหมาะในการใช้งานได้หลากหลาย เช่น น้ำเสีย,ฟาร์ม,ห้องครัว,ห้องน้ำตลาดสด,ห้องพักอาศัย การทำความสะอาด และการควบคุมในรูปแบบต่างๆ

การเก็บรักษา

เอนไซม์ZYMETEC เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ปลอดเชื้อ(NON-TOCIX) จึงยังคงสถานะเดิมได้เป็นเวลานานถึง 1ปี ในสภาวะปกติ(อุณหภุมิห้อง)

BTE-100 CONTENT:

 • Amylase, Catalase, Esterase, Hydrolase,
 • Isomerase, Ligase, Lipase, Lyase,
 • Oxidoreductase, Protease, Transferase
 • และอื่นๆอีกกว่า 30ชนิด

 ความสะดวกสบาย 

เนื่องจากเอ็นไซม์ สูตรเข้มข้น มีขนาดบรรจุที่เล็กลงมากเมื่อเทียบกับสินค้าชีวภาพอื่นในตลาด จึงทำให้ผู้ใช้สะดวกสบายทั้งการจัดส่ง-การจัดเก็บ และปริมาณการใช้

คำถามที่พบบ่อย

 1. คำถาม).หลังจากนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาแล้ว จะคงประสิทธิภาพได้นานแค่ไหน(กี่วันนั่นแหละ)........
 2. คำตอบ).เอนไซม์คือสารเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพที่ ใช้แล้วจะเห็นผลทันที่ถ้าสัดส่วนการใช้ในปริมาณที่เพียงพอกับของเสีย และของเสียจะแปรเปลี่ยนไป หรือไม่กลับมาอีกถ้ามีการรักษาสภาพอย่างต่อเนื่อง นั่นหมายความว่า ใช้แค่ครั้งเดียว แต่ในความเป็นจริง ถ้าพื้นที่มีของเสียนั้น ยังมีความต้องการนำของเสียใหม่เข้าเป็นประจำ หรือต่อเนื่อง ก็ย่อมต้องทำการควบคุมอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เป็นเรื่องปกติ
 • เอนไซม์ ลดค่าBOD,CODในระบบบำบัดน้ำเสีย

  ที่พอทราบกันแล้วว่า เอนไซม์มีคุณประโยชน์อย่างกว้างขวางในการบำบัดน้ำ สาระสำคัญของการบำบัดน้ำ คือ การลดค่าBODที่ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด การเพิ่มเอนไซม์ในระบบ จะช่วยให้สารแขวนลอยทางชีวภาพ ถูกการแยกย่อยได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ แป้ง,ไขมัน,น้ำตาล,ซากพืชซากสัตว์ทุกประเภท ด้วยวิธีการเพิ่มเอนไซม์ไปพร้อมกับการบำบัดปกติ หน้าที่ของเอนไซมืจะถูกกำหนดให้ทำงานทันที่ ด้วยการเข้าไปแยก โมเลกุลของเสียที่กล่าวมา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง(หมดคุณสมบัติของมัน) ให้เราเข้าใจว่า แป้ง,ไขมัน,น้ำตาล,ซากพืชซากสัตว์ทุกประเภทนั้น มันมีองค์ประกอบหลายโมเรกุลรวมกัน ถึงจะก่อเกิดเป็นคุณสมบัติเช่นนั้นได้ ดังนั้น ถ้าตัดโครงสร้างแต่ละสารประกอบให้แยกกันอิสระ นั่นก็คือเรา สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างง่ายในเวลาอันรวดเร็ว

 • E100-S.png
  รหัส E100.1 ชื่อสินค้า Enzyme_BTE-100 CC บรรจุ: ขวดอลูมิเนี่ยม ทึบแสง ขนาด 100 ซีซี รูปแบบ: น้ำ สีเหลืองอำพัน ประโยชน์: ใช้กำจัดกลิ่น ย่อสลาย แป้ง ไขมัน น้ำตาล และ แก๊ส ในน...
  ฿1,200

 • 1000ccss.jpg
  รหัส E100.2 ชื่อสินค้า Enzyme_BTE-1000 CC บรรจุ: ขวดอลูมิเนี่ยม ทึบแสง ขนาด 100 ซีซี รูปแบบ: น้ำ สีเหลืองอำพัน ประโยชน์: ใช้กำจัดกลิ่น ย่อสลาย แป้ง ไขมัน น้ำตาล และ แก๊ส ใน...
  ฿9,800
Visitors: 54,988