เติมอากาศใต้น้ำ_JET_AERATOR

JET AERATOR/ZYMETEC

คือเครื่องเติมอากาศ ชนิดใต้น้ำ ทีให้ประสิทธิภาพในการผสมอากาศได้มากกว่าทุกรุ่น เนื่องจากหลักการทางกายภาพ สามารถบ่งบอกได้อย่างชัดเจน
เป็นต้นว่า

  1. การดูดอากาศ จากบน ลงไปยังใต้น้ำโดยตรง ด้วยหลักการ บีบอัดแรงดัน JET คือการดึงอากาศผ่านท่อจากใหญ่-ไปหาเล็กในอัตรา 4:1 ดังนั้นจะสังเกตได้ว่า มวลอากาศโดยรวมจะถูกผสมไปในน้ำได้ทั้งหมดก่อนจะลอยตัวขึ้นด้านบน

  2. การออกแบบปลายเพลาและใบพัดของ ZYMETEC ถูกพัฒนามาอย่างสมบูรณ์ จึงได้ฟองอากาศที่ละเอียด เหมาะสมกับการผสมให้เข้าน้ำได้ดีเยี่ยม

  3. การเปิดใบที่พอเหมาะ ทำให้ได้มุมของการกระจายตัวที่มากและ ได้แรงดันที่ไกลออกไป เพื่อลดการเกิดจุดอับในบริเวณขอบ และก้นบ่อ

ประโยชน์ของการใช้เครื่องเติมอากาศแบบเจ็ท

เนื่องจากในสภาพน้ำเสียปัจจุบัน สภาพของบ่อบำบัด นับวันยิ่งมีขนาดที่เหมือนจะไม่มีเวลาเพียงพอต่อการบำบัด สาเหตุมาจากความต้องการปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น การเติมอากาศจึงทำในรูปแบบผสมผสาน ทั้งแบบผิวน้ำ-ใต้น้ำ และการกวนวน เจ็ตแบบใต้น้ำจึงเข้ามาแก้ไขจุดอับที่พื้นล่างของบ่อที่มีการสะสมของตะกอน ลักษณะเด่นอีกด้านที่ได้เปรียบคือ แรงอัดที่สามารถผลักดันน้ำให้เกิดการหมุนวน ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวต่อเนื่อง หมุนเวียนน้ำไปยังจุดอื่น ตลอดเวลา 

ผลที่ได้รับหลังจากการติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบใต้น้ำ เจ็ท 

  • ทำให้เพิ่มค่าออกซิเจนได้มากกว่า สามารถวัดค่าได้ด้วยเครื่องตรวจวัดค่า D.O.
  • ทำให้ผู้ใช้ลดค่าใช้จ่ายเรื่องของงานซ่อมบำรุงรักษา เพราะรูปแบบของเครื่องไม่มีชุดเกียร์ทดรอบ
  • การติดตั้ง และเคลื่อนย้าย สามารถทำได้คล่องตัวกว่า 
  • การเลือกใช้ สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับสภาพน้ำและขนาดของบ่อบำบัด 

สินค้าZYMETEC AERATOR จึงถือว่าเป็นงานผลิตที่คำนึงถึงคุณภาพและประโยชน์ของผู้ใช้งาน เรายังมี JET AERATOR ให้เลือกใช้ตั้งแต่ รุ่น 2แรงม้า ไปจนถึง 50แรงม้า ตามความเหมาะสมของผู้ใช้ แต่ละประเภทและความลึก

Visitors: 54,987