,

2.ให้คำปรึกษาด้าน คุณภาพน้ำใช้

ในอุตสาหกรรม น้ำ ยังคงปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะน้ำคือสะสารเดียวที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว จนถึงทุกวันนี้ มนุษย์ยังไม่มีใครสามารถผลิตน้ำได้เอง นอกจากจะนำเอาน้ำที่มีอยู๋ไปประยุกใช้ให้เกิดประโยชให้มากที่สุด

ในอุตสาหกรรมที่เครื่องจักรขนาดใหญ๋ จะมีความร้อนสูงจากการทำงานในลักษณะต่างๆ น้ำจะเป็นตัวช่วยในการแลกเปลี่ยน หรือลดอุณหภูมิได้ดีที่สุด แต่ถ้าจะไม่ให้เกิดปัญหากับเครื่องจักรเหล่านั้น จำเป็นต้องจัดหาน้ำที่สะอาดพอ เช่น รส กลิ่น สี ต้องอยู๋ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อการรักษาอายุเครื่องจักรให้ยาวนานที่สุด แต่การสรรหาแหล่งน้ำที่สะอาดเช่นนั้น คงไม่ได้ง่ายนัก เพราะว่า นับวันปริมาณน้ำจืดที่ใช้ได้ นับวันจะน้อยลง บวกกับพื้นที่กักเก็บน้ำก็หายากและไกล อีกทั้งมีสะสารปนเปื้อนบางประเภทที่มีความเข้มขึ้นขึ้นเรื่อยๆ


  • PD10.jpg
    ให้คำปรึกษาด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียโดยรวม การลดภาระการบำบัดน้ำเสีย การเลือกใช้เครื่องมือในการบำบัดน้ำ การเพิ่มออกซเจนด้วยเอนไซม์ การเพิ่มออกวิเจนด้วยเครื่องจักร
Visitors: 50,005