1.ให้คำปรึกษาด้านคุณภาพน้ำเสีย

  • ให้คำปรึกษาด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียโดยรวม
  • การลดภาระการบำบัดน้ำเสีย
  • การเลือกใช้เครื่องมือในการบำบัดน้ำ
  • การเพิ่มออกซเจนด้วยเอนไซม์
  • การเพิ่มออกวิเจนด้วยเครื่องจักร
  • ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ให้สอดคล้องกับต้นทุนและการใช้งาน

  • ในอุตสาหกรรม น้ำ ยังคงปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะน้ำคือสะสารเดียวที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว จนถึงทุกวันนี้ มนุษย์ยังไม่มีใครสามารถผลิตน้ำได้เอง นอกจากจะนำเอาน้ำที่มีอยู๋ไปประยุกใช้ให...

  • graficclienteidiomes_eng.png
    วิกฤติโควิด และเศรษฐกิจ ไม่ได้หยุดยั้งการเจรจา ไม่ได้หยุดยั้งการแก้ปัญหาด้านน้ำเสีย แต่การเข้าถึงพื้นที่ อาจจะเป็นกำแพงกั้นของการแก้ไขปัญหา ทั้งหลายทั้งปวง ด้วยเล็งเห็นว่า แต่ละที่...
Visitors: 54,990