,

1.ให้คำปรึกษาด้านคุณภาพน้ำทิ้ง

  • ให้คำปรึกษาด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียโดยรวม
  • การลดภาระการบำบัดน้ำเสีย
  • การเลือกใช้เครื่องมือในการบำบัดน้ำ
  • การเพิ่มออกซเจนด้วยเอนไซม์
  • การเพิ่มออกวิเจนด้วยเครื่องจักร

  • ในอุตสาหกรรม น้ำ ยังคงปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะน้ำคือสะสารเดียวที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว จนถึงทุกวันนี้ มนุษย์ยังไม่มีใครสามารถผลิตน้ำได้เอง นอกจากจะนำเอาน้ำที่มีอยู๋ไปประยุกใช้ให...
Visitors: 50,004