บริการ

เนื่องจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เหมือนจะถูกบีบเค้นเอาประโยชน์มาใช้สอยอย่างมาก จนทำให้ทุกพื้นที่ที่มีบ่อเก็บน้ำ เริ่มการความเน่าเสีย Zymetec ได้เล็งเห็นความต้องการในการแก้ปัญหา ในทุกระดับของชุมชน การที่Zymetec เตรียมผู้เชี่ยวชาญไว้คอยให้คำแนะนำ ปรึกษาปัญหาคุณภาพน้ำ ที่รู้จริงๆ จึงทำให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ได้รับความสะดวกและได้ข้อมูลการรักษาระบบอย่างถูกต้องและเป็นการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เพราะน้ำเสียไม่ใช่เรื่องยากที่จะแก้ไข เพียงแต่เราทำความเข้าใจที่ถูกต้อง ตามธรรมชาติของน้ำ

 1. บริการติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสียทั่วประเทศ
 2. บริการวางระบบบำบัด แบบเติมอากาศ
 3. บริการวางระบบบำบัดแบบไฟฟ้า
 4. ให้คำปรึกษาด้านการใช้เอนไซม์ กับระบบบำบัดน้ำเสีย
 5. ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหา หินปูน(ตะกรัน)ในน้ำ

 • water is live2.jpg
  ให้คำปรึกษาด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียโดยรวม การลดภาระการบำบัดน้ำเสีย การเลือกใช้เครื่องมือในการบำบัดน้ำ การเพิ่มออกซเจนด้วยเอนไซม์ การเพิ่มออกวิเจนด้วยเครื่องจักร ออกแบบระบบบำบัด...

 • ในอุตสาหกรรม น้ำ ยังคงปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะน้ำคือสะสารเดียวที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว จนถึงทุกวันนี้ มนุษย์ยังไม่มีใครสามารถผลิตน้ำได้เอง นอกจากจะนำเอาน้ำที่มีอยู๋ไปประยุกใช้ให...

 • graficclienteidiomes_eng.png
  วิกฤติโควิด และเศรษฐกิจ ไม่ได้หยุดยั้งการเจรจา ไม่ได้หยุดยั้งการแก้ปัญหาด้านน้ำเสีย แต่การเข้าถึงพื้นที่ อาจจะเป็นกำแพงกั้นของการแก้ไขปัญหา ทั้งหลายทั้งปวง ด้วยเล็งเห็นว่า แต่ละที่...
Visitors: 54,988