,

บริการ


  • mai2.jpg
    ให้คำปรึกษาด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียโดยรวม การลดภาระการบำบัดน้ำเสีย การเลือกใช้เครื่องมือในการบำบัดน้ำ การเพิ่มออกซเจนด้วยเอนไซม์ การเพิ่มออกวิเจนด้วยเครื่องจักร

  • ในอุตสาหกรรม น้ำ ยังคงปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะน้ำคือสะสารเดียวที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว จนถึงทุกวันนี้ มนุษย์ยังไม่มีใครสามารถผลิตน้ำได้เอง นอกจากจะนำเอาน้ำที่มีอยู๋ไปประยุกใช้ให...
Visitors: 47,338