เกี่ยวกับเรา

บริษัท เซมมิเทค ไฮโดรเทคโนโลยี จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี2558 จนถึงปัจจุบัน
โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย ...

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี 2558 ได้ดำเนินการ ...เปิดโรงงานผลิต เครื่องเติมอากาศ-บำบัดน้ำเสีย อย่างเต็มรูปแบบ 

ปี 2559 ได้ดำเนินการ ...นำเข้าผลิตภัณฑ์ ปรับสภาพน้ำ แบบไร้สารเคมี ภายใต้ "HydroPath"

ปี 2560 ได้ดำเนินการ....นำเข้าเครื่องกรองน้ำ เพื่ออุตสาหกรรม เทคโนโลยีล่าสุด เพื่่อลดช่องว่างระหว่าง ROและSandFillter

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย ...

  1. "PADDLE WHEELs"เครื่องเติมอากาศแบบกังหัน ตั้งแต่รุ่น 2ใบพัด,4ใบพัด,6ใบพัด,ไปจนถึง 8หรือ10ใบพัด และรุ่นพิเศษ 20ใบพัด
  2. "SOLAR AERATOR"เครื่องเติมอากาศแบบกังหันแบบโซลาร์เซล .คือเครื่องมือที่เข้ามาตอบสนอง นโยบายและกระแสนิยมได้อย่างลงตัว เพราะเราเน้นพลังงานแสงแดดเป็นหลัก แต่เชื่อมต่อพลังงานไฟฟ้าของรัฐได้ ในกรณีจำเป็น เราคือผู้ออกแบบสินค้าเป็นรายแรกในประเทศ ที่โรงงานผลิตเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง จนทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดี(http://www.zymetec.com)

  3. "JET AERATOR"คือเครื่องเติมอากาศ แบบเติมใต้น้ำ  คือสุดยอดเครื่องเติมอากาศที่ให้ประสิทธิภาพสูง ได้การประหยัดพลังงาน และความสะดวกสบายในการขนย้าย-ติดตั้ง-จัดส่ง(http://www.zymetec.com)
  4. SURFACE AERATOR เครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำรอบช้า เป็นรุ่นที่รู้จักกันดีในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีปริมาณน้ำเสียจำนวนมาก ZYMETEC มีการออกแบบที่เฉพาะตัว พร้อมการคำนวณช่วยลูกค้า เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน(http://www.zymetec.com)

  5. SURFACE AERATOR HI-SPEED/DO.WIZARD คือเคื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำ รอบเร็วเพื่อเพิ่มปริมาณอากาศให้เหนือกว่าแบบรอบช้าถึงเท่าตัว
  6. "ENZYME" คือสารเร่งปฎิกิริยาทางชีวภาพคุณภาพสูง ที่มีมาตั้งแต่มีการกำเนิดสิ่งมีชีวิตและจะยังคงอยู่ต่อไปไม่เปลี่ยนแปลง Enzyme/ZYMETEC จึงถูกนำมาประยุคใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำ และเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำได้อย่างมากมายถึง5เท่า เอนไซม์ จึงถือเป็นอีกทางเลือกในการจั ดการคุณสิ่งแวดล้อม ทั้งกรณีรักษาสภาพ และบำบัดในกรณีระบบที่ล้มเหลว ด้วยประสิทธิภาพบวกกับความรวดเร็วในการจัดการแบบทันที่ ที่1/1000 (http://www.zymetec.com)

  7. "HYDRO FLOW" คือเทคโนโลยีปรับสภาพน้ำแบบไฟฟ้ากายภาพ เพื่อลดต้นทุนจากขั้นตอนอันซับซ้อน-ยุ่งยากในการเตรียมน้ำสำหรับโรงงานอุสาหกรรม เช่นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้ประกอบการต้องสูญเสียเงินเพื่อต่อสู้กับ สามสิ่งนี้คือ ตะกรัน,สนิม,แบคทีเรีย ถ้าสิ่งเหล่าเกิดขึ้นในระบบ ความเสียหายเกิดขึ้นมหาศาล แน่นอนโรงงานจึงมีการป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งต่างๆนี้ ด้วยวิธีการต่างๆกันไป แต่"HYDROFLOW"ทำให้ต้นทุนเหล่านั้นลดลงกว่า90%ในระยะเวลาไม่กี่เดือน ด้วยอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียว "HYDROFLOW" จึงได้รับความนิยมและการยอมรับมากกว่า 60ประเทศ
  8. "ZYMETEC-Filltration"คือเทคโนโลยีการกรองที่โ่งดังในต่างประเทศ ว่าด้วยการกรองคุณคุณที่ไกล้เคียงROแต่ต้นทุนสูงกว่า กรองทรายไม่มาก แต่อายุการใช้งานและความคุ้มค่าคงทนของใส้กรองมีมากกว่าทั้งสองแบบ ถึง10เท่าตัว นิยมใช้ในการกรองน้ำเสียและน้ำประปา เพื่อลดต้นทุน(http://www.hydroflow-th.com)

เซมมิเทค ไฮโดรฯ จึงเป็นยี่ห้อที่มีความชำนาญ,มีความจริงใจช่วยเหลือผู้ประกอบการ ตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผลงานที่ออกสู่สังคมจึงปรากฏอยู่เรื่อยๆ สินค้าทุกประเภทเรายังยินดีเป็นพันธมิตร สำหรับผู้ที่สนใจในะุรกิจเดียวกัน ถึงแม้ภาวะที่เศรษฐกิจจะตกต่ำ แต่เราก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ถ้าตราบใดยังมีน้ำและเรายังถือว่า"น้ำ"เป็นปัจจัยหลักของสิ่งมีชีวิต.เซมมิเทค ไฮโดรฯ จะยังคงค้นคว้านำเสนอสิ่งดีๆอย่างต่อเนื่อง.

Visitors: 54,989