เครื่องเติมอากาศ,เครื่องบำบัดน้ำเสีย,กังหันตีน้ำ

#น้ำเสียและเครื่องบำบัดน้ำเสีย

ระหว่างน้ำเสีย กับเครื่องบำบัดของเสียในน้ำ คือสิ่งที่แยกกันไม่ออก เนื่องจากคุณภาพน้ำเสียในปัจจุบัน มีปัจจัยที่ทำให้มีโอกาสเกิดความเน่าเสียได้มาก-เร็วกว่ายุคก่อนๆ เราอาจจะเคยเห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ำกันอยู่เรื่อยๆ แต่ในระหว่างนั้น อาจจะนึกไปว่า มันคงเป็นช่วงสั้นๆเพราะอย่างนั้นอย่างนี้....วันหนึ่งสภาพดีคงกลับมาเช่นเดิม.สถาพดินฟ้าและอากาศก็มีปัจจัยไม่แพ้อย่างอื่น

ต่อมาเนื่องมาจากจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความต้องการจะใช้สิ่งต่างๆก็มากขึ้นและ ในพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตประจำวันก็เพิ่มเติมปัจจัยที่ก่อความเน่าเสียได้งายเช่น 

  1. การบริโภค มักจะมีอาหารที่มากด้วยไขมัน และน้ำตาล
  2. การอุปโภค ก็จะมีการเพิ่มสารเคมีเข้ามาร่วมเป็นปัจจัยหลัก โดยเฉพาะ การทำความสะอาด หรือกระบวนการผลิตอื่น
  3. การเกษตร ที่ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า การเร่งผลผลิตด้วยเคมีหลายชนิด เริ่มมามีบทบาทและหาได้ง่ายขึ้น

ปัจจัยเหล่านี้ จึงโยงมาถึงเรื่องคุณภาพน้ำทิ้งโดยตรง ไม่เว้นแม้แต่ครัวเรือน

เครื่องเติมอากาศ จึงเป็นเครื่องบำบัดน้ำเสียที่ได้รับการยอมรับในระดับครัวเรือน,ระดับชุมชน-เทศบาล-ไปจนถึงระดับประเทศ เนื่องจากเครื่องบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ได้มาเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำ สามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้มากกว่า และยังเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป

ดังนั้น Zymetec ก็เป็นอีกหนึ่งใน บริษัทผู้ผลิตรายต้นๆ และเป็นยี่ห้อเดียวที่ วิจัยระบบบำบัดแต่ต้นๆ ซึ่งพวกเราเองไม่เคยหยุดในการพัฒนาเครื่องเติมอากาศ รวมถึงเครื่องบำบัดน้ำเสียรูปแบต่างๆที่จะมาช่วยลดภาระการบำบัดน้ำ Zymetec จึงมีความพร้อมในการบริการเครื่องมือที่หลากหลายตั้งแต่ขั้น พื้นฐานถึงชั้นสูง ซึ่งผู้ต้องการใช้สามารถ ศึกษาและสอบถามได้จากผู้เชี่ยวชาญของเรา.


hi-speed aerator 

  • พื้นที่ โฆษณา

Visitors: 54,989